Wat we doen

Sumus Soldani is een sportclub in Mechelen waar Historical European Martial Arts (HEMA) beoefend wordt. HEMA verwijst naar de historische Europese krijgskunsten die vroeger beoefend werden, maar door de eeuwen heen uitgestorven zijn. Wij blazen deze nieuw leven in en dan voornamelijk de vergeten kunst van het langzwaard schermen. Het devies van onze club luidt: Sapientia - Amicitia - Libertas, wat vertaalt naar Wijsheid - Vriendschap - Vrijheid en vat tevens de filosofie van onze club samen. Als je dus de oude, edele en tot de verbeelding sprekende kunst van het zwaardvechten wil beoefenen in een hedendaags kader met een vriendschappelijke sfeer, waar ruimte is voor eigen inbreng, aarzel dan niet om langs te komen voor een gratis proeftraining.

Sapientia

Wijsheid is nodig om ver­antwoord om te gaan met het zwaard. Aan­gezien de leer­meesters al eeuwen­lang over­leden zijn, halen we het meeste van onze wijs­heid uit de his­torische manu­scripten die ze hebben achter­gelaten. Om ons zwaard­vechten martieel correct en zo realis­tisch mogelijk te houden geloven we ook in het testen van onze technieken, zij het in vriendschappelijke sparring of competitie.

Amicitia

Sumus Soldani is ontstaan als een groep vrienden en door deze vriendschaps­band kunnen we zonder letsels of bles­sures met elkaar, in plaats van tegen elkaar, vechten . Daar­naast hebben we nog vele vrienden in andere clubs en andere landen die we ge­regeld zien om zo de nieuwste ont­wikkelingen en ideeën na zoveel eeuwen op­nieuw uit te wisselen.

Libertas

We vinden het ook belang­rijk dat je al je vragen kan stellen en wij luisteren graag naar kritische op­merkingen. Sumus Soldani staat er op om de sport in alle vrijheid, on­gebonden door enig dogma of taboe, te ont­dekken en te beleven. Hier­bij wordt een per­soon­lijke visie steeds aan­gemoedigd en luisteren we graag naar je eigen inter­pretatie van de kunst.

Onze instructeurs

Deze instructeurs zullen hun uitgebreide kennis en ervaring doorgeven aan de leden. Ze zijn expert in het langzwaard en blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de sport. Daarnaast zijn ze ook ervaren in het competitieve aspect van de sport en zorgen ze voor coaching tijdens toernooien. Verder is hun manier van lesgeven gebaseerd op moderne didactische principes en zo zorgen ze voor leerrijke en aangename trainingen.

Maarten Van der Auwera

INSTRUCTEUR

Maarten Van der Auwera is een instructeur met ervaring in zowel binnen- als buitenland. Hij is vooral thuis op het wedstrijdveld en doet zijn best om die toernooiervaring door te geven. Naast langzwaard interesseert hij zich ook in zwaard en beukelaar.

Maarten Naeyaert

INSTRUCTEUR

Maarten Naeyaert is een zeer ervaren instructeur en een van de oprichters van de club. Hij is zeer behulpzaam en als je vast zit tijdens een oefe­ning kan je hem altijd om hulp vragen. Naast het lang­zwaard in­teres­seert hij zich ook in langes messer.

Trainingen

Ben je ouder dan 18 en wil je leren zwaardvechten? schrijf je dan nu in voor je gratis proefles. Het enige dat je nodig hebt is een sportoutfit, schoenen die geen strepen nalaten en een flesje water zodat je kan drinken tijdens de training.

Waar we trainen

Bautersemstraat 57

2800 Mechelen

Polyvalente zaal

Makkelijk bereikbaar met auto, trein en bus.

Wanneer we trainen

Dinsdag: 20u - 22u

Zondag: 17u - 19u

We trainen niet op feestdagen en in juli en augustus

Volg een gratis proeftraining